Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - INFO COVID-19
 
ANUNŢ PRIVIND MODALITĂŢILE DE ACHITARE A TAXELOR

 

INFORMAŢII PRIVIND ACHITAREA TAXELOR PENTRU CĂMIN 

 

Achitarea taxei pentru cazarea în căminele studenţeşti, precum şi a restanţelor la plata taxei pentru cămin se poate face prin cont bancar:

CONT VALABIL DOAR PENTRU TAXELE DE CĂMIN:

RO 07TREZ00220F331400XXXX
COD FISCAL 5665935
TREZORERIA ALBA IULIA

Taxa de cazare se achită integral numai de către studenţii care stau permanent în căminele studenţeşti, în întreaga perioadă de suspendare a activităţilor didactice faţă în faţă. Pentru celelalte situaţii, Consiliul de Administraţie al UAB va lua o decizie pe care o vom comunica ulterior.

 

PENTRU ACHITAREA TAXELOR DE STUDIU

CONT IBAN PENTRU PLATI

Cod fiscal al instituţiei: 5665935

Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX

Deschis la Trezoreria operativă a municipiului Alba Iulia

Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona:

CNP-ul, numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu