Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - INFO COVID-19
 

 

Dragi studenţi,


În şedinţa Senatului UAB din data de 23 septembrie 2020, s-au luat următoarele hotărâri cu privire la începerea şi organizarea primului semestru al anului universitar 2020-2021:

 

Având în vedere Ordinul nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV-2, prevederile art. 38^1 din Legea 203/16.09.2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor epidemiei de COVID-19, precum şi avizul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Alba cu nr. 10282/21.09.2020, primit în urma solicitării Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia cu nr. 17469/18.09.2020, Senatul UAB hotărăşte:

-          În primul semestru al anului universitar 2020-2021 programul educaţional se va desfăşura conform scenariului 2;

-          Cursurile şi seminariile teoretice de la toate programele de studiu se vor desfăşura preponderent în sistem on-line, la toate ciclurile de studii universitare (licenţă, masterat, doctorat) şi la toate cursurile sau programele organizate în cadrul UAB (modul psihopedagogic, an pregătitor, program postdoctoral etc.);

-          Excepţie fac lucrările practice, laboratoarele şi proiectele care presupun cu necesitate prezenţa fizică a studenţilor pentru activităţi faţă în faţă (cum ar fi programe din arealul ştiinţelor inginereşti sau al specializărilor vocaţionale), cu respectarea tuturor normelor de protecţie;

-          În ceea ce priveşte modalitatea de cazare şi numărul de studenţi cazaţi în căminele studenţeşti, se vor implementa şi respecta măsurile stabilite de comun acord, cu ocazia vizitei la cămine din 15.09.2020, de către reprezentanţii DSP, medicii cabinetului medical şi reprezentanţii direcţiei general administrative.   

 

PENTRU ACTIVITĂŢILE CARE SE VOR DESFĂŞURA, LA ANUMITE SPECIALIZĂRI, FAŢĂ ÎN FAŢĂ, VEŢI CONSULTA ORARELE CARE SE VOR AFIŞA PE SITE, LA FIECARE FACULTATE.

 

            (Extras din MINUTA HOTĂRÂRILOR SENATULUI UNIVERSITĂŢII „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA, convocat on-line în data de 23.09.202)