Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - INFO COVID-19
 
Regim de măsuri privind studenţii români aflaţi în cămine

     Pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, Universitatea noastră şi autorităţile naţionale au luat o serie de măsuri de care vă rugăm să ţineţi cont. Aceste măsuri sunt disponibile pe site-ul universităţii la pagina de anunţuri şi la rubrica Hotărâri ale Consiliului de Administraţie.Vă asigurăm că siguranţa studenţilor şi a angajaţilor Universităţii este prioritară şi, în funcţie de evoluţia situaţiei şi de deciziile autorităţilor centrale, vom adopta toate măsurile care se impun.

 

     Având în vedere situaţia generală creată de instaurarea stării de urgenţă şi de interdicţiile impuse prin Ordonaţa militară 3 din 24 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 - Ministerul de Interne, vă solicităm următoarele:

 

     a) Studenţii români aflaţi în cămine la data prezentei informări trebuie să opteze pentru eliberarea locului în cămin sau rămânerea în căminele studenţeşti ale universităţii.

 

     b) Studenţii care optează pentru rămânerea în cămine vor trimite o solicitare în termen de 24 de ore de la publicarea prezentei informări la adresa de e-mail covid@uab.ro prin care comunică motivul pentru care sunt în imposibilitatea de a elibera locurile. Deasemenea, în mesajul electronic transmis în contextul prezentului articol, vor declara pe proprie răspundere că:

 

     - motivul invocat este real şi că asumă orice decizie a universităţii în ceeace priveşte relocarea lor în alte spaţii de cazare, în cazul în care situaţia o va impune.

 

     - au luat la cunoştinţă prevederile Ordonaţei militare 3 din 24 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 - Ministerul de Interne, disponibilă pe portalul http://legislatie.just.ro