Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - INFO COVID-19
 
MĂSURI ADMINISTRATIVE IMPORTANTE PENTRU STUDENŢII CAZAŢI ÎN CĂMINELE STUDENŢEŞTI

 

 ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR CAZAŢI ÎN CĂMINELE STUDENŢEŞTI -  MĂSURI ADMINISTRATIVE IMPORTANTE


Art. 1. Studenţilor cazaţi în căminele studenţeşti, care au ales să plece din cămine la adresa de domiciliu le este interzisă intrarea în cămine până la data de 31 martie 2020, cu posibilitatea prelungirii termenului dacă situaţia o impune.

 

Art. 2  Cazarea rudelor sau a apropiaţilor studenţilor cazaţi în căminele studenţeşti in baza art.9  din Contractul de cazare este interzisă până la data de 31 martie 2020, cu posibilitatea prelungirii termenului dacă situaţia o impune.

 

Art. 3 Nu se vor primi cereri pentru cazarea studenţilor în cămine, până la data de 31 martie 2020, cu posibilitatea prelungirii termenului dacă situaţia o impune.